any 1903

 

ANY 1903

Juny dia 4: Planificació de l’església nova. El Sr. Marcer presenta el replanteig de l’església nova que ell mateig va a costejar.Algunes persones d’aquesta població li fan avinent que el millor punt per a emplaçar-la seria l’extrem sud de la plaça, de fatxada a la mateixa, però el Sr. Marcer creu impropi aquell emplaçament, entre altres raons perquè tindria que orientarse l’edifici de cara al nord, cosa que considera un gran defecte. Camí veïnal a Olivella. L’Ajuntament accepta la cessió dels terrenos que comprèn lo traçat del projectat camí veïnal de Sant Pere de Ribes a Olivella, enclavats en lo present terme municipal, feta per sos poseïdors, en escriptura autoritzada pel notari de Sitges D. Felip Font i Falp.
Juliol dia 5:
 Col.locació de la primera pedra de l’església nova. A les set de la tarda lo senyor regent de la parròquia ha beneït la primera pedra de la nova església parroquial a la que hi han asistit les autoritat municipals, i representacions locals. S’alçà acta, que firmàren les persones que ostentàven alguna representació, la qual junt amb periódics del dia i una moneda de plata de 5 pessetes de 1898 i altre de peseta d’aquest any, s’intruduí en un tubo de vidre, que degudament lacrat, se ficà a la vegada dintre d’un forat practicat en la primera pedra.
Juliol 6: 
Comencen els treballs de la nova Església. Comencen los treballs a la nova església, que tindrà de llum 45 metres de llargada per 25,50 d’amplada.
Agost dia 2:
 Preu del vi. Hi ha poques existències de vins, pagant-se les classes corrents, que aquest any són de 12 a 12,5 graus, negres i verges, a 30 pessetes la carga. Aquesta última alça fou determinada per haver mort les vinyes en alguns punts freds d’Espanya i França, les glaçades que esdevingueren a últims d’abril.
Setembre dia 2:
 Visita al tinent general Bargés. Les autoritats de totes clases d’aquest poble, ha visitat al president de la Junta Consultiva de Guerra, tinent general D. Enric Bargés, a la masia de Solers, on estiueja juntament amb l’exministre de la Guerra Sr, Linares Pombo.
Octubre dia 22:
 Compra de la casa del costat de l’Ajuntament. L’ajuntament adquireix la casa del costat de la casa consisterial a l’esquerra sortin, per dues mil pessetes. Desembre dia 31: Moviment parroquial de 1903. En aquest any hi ha hagut: 47 naixements, 27 defuncions i 17 matrimonis.
Desembre dia 31:
 Collita de 1903. La collita de vi d’aquest any ha sigut de les més curtes que ha tingut aquesta població, a causa de qué les vinyes de peu del país son quasi totes mortes per la fil.loxera, i la major part dels terrenos se troben en preparació per a ser replantats amb ceps americans, havent sofert les ja replantades los efectes d’una gran sequedat. Los preus del vi son de 28 a 30 pessetes carga, segons grau alcohòlic. Nou Ajuntament. Demà ha de cessar en el càrrec d’alcalde d’aquest poble D. Pere Miret Cerdà qui ha desepenyat el càrrec durant quatre anys i mig. Les últimes eleccions municipals se feren amb molta armonía i per designació espontània dels concejals que han de constituir demà el nou Ajuntament, i de quasi tota la població, serà elegit alcalde D. Joan Milà i Giralt.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog