any 1917

 

Any 1917

Gener 11: Obres a la carretera de Ribes a Vilanova. Una brigada està arreglant el pis de la carretera de Ribes a Vilanova, reforma que convenía moltíssim per lo mal estat en que es trobava, de tal manera, que no sols se feia impossible el trànzit rodat, sí que també era molt molest pels que teníen que fer aquesta travessía a peu. Ens alegrem de que hi hagi qui s’interessi en fer arreglar nostres carreteres veinals. (LVR) Boles d’estrignina. Per ordre de l’Alcaldía, algún empleat del Municipi està donant boles d’estrignina als goços que campen per aquí sense morrió, peró es d’opinió del poble que aquestes boles s’haurien de donar a tots els goços indistintament, puig de lo contrari val més no donar-ne, i s’evitarien  certes converse del tot fonamentades. (LVR)
Març dia 8:
 Ventada. Aquesta nit, una forta ventada ha tombat un parallams del campanar. Març dia 8: Descoberta d’una tomba. Fent claverons prop de les Tirengues, del Corral d’en Capdet, a una vintena de passos de la carretera de Vilafranca, s’ha trobat un esquelet d’home, enterrat de molt temps.
Març dia 25:
 Nevada i glaçada. Al matí del dia 22 quedaven blancs de neu els cims del Montgròs i del Jugadors, havent també caigut per els baixos alguns borrallons barrejats amb aigua, Per amunt hi nevà bastant, i el 23 hi caigé neu i calamarsa, produint-se una baixa de temperatura que a Vilafranca arribà a 3 graus sota zero. Dels Girbals per amunt ha rostit els brots de les vinyes.
Maig dia 31:
 Xarampió i diftèria. Durant aquest mes hem tingut una forta passa de xarampió amb algun cas de diftèria, havent mort nou atacats, algun de 17 anys. Se compta que s’han produït més de 300 casos, havent contret l’enfermetat bastants adults i fins persones de 50 a 60 anys.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Any 2021

any 1882

any 1924