any 1919

 

Any 1919

Març dia 18: Compra de les escoles. L’Ajuntament ha comprat per deu mil pessetes la casa del nº 22 del carrer de les Roques i el local i mobles del col.legi amb lo pati i demés terreny adjunt.
Abril dia 17:
 Mort de mossèn Andreu Malgà. Avui, dijous sant i coincidint en l’entrada de la processó a l’església, ha mort lo senyor ecònom D. Andreu Malgà Bonastre, a l’edat de 45 anys, després de 14 dies de malaltia. Havia nascut a Sant Andreu, el dia 30 d’agost del 1873.
Maig dia 3:
 Preu del vi. L’exportació de vi ha pres gran increment, determinant l’alça en lo preu, que es a 2,75 pessetes grau i carga, a la que també ha contribuït l’haver sofert en algunes comarques les vinyes perjudicis per glaçades tardanes.
Maig dia 17:
 Nou ecònom. Ha sigut nomenat ecònom de la parròquia lo reverend Narcis Vilarrasa.
Juny dia 13: Ha sigut nomenat vicari encarregat d’aquesta parròquia lo reverend Pere C. Solé Valls.
Setembre 24:
 Enterrament de Francesc Marcer. Aquesta tarda ha sigut enterrat en la tomba de l’església parroquial D. Francisco Marcer Oliver que morí ahir matí a can Coll, a la de 83 anys. S’ontigué permís telegràfic del ministre de Governació en atenció a haver construit a ses expenses aquesta església.
Octubre 31:
 Rovellons.  Havent plogut bastant en aquest mes s’han fet tant rovellons com no es recorda haver vist mai en aquests contorna, amb la particularitat que tots són sencers.
Desembre 31:
 Moviment parroquial. Durant l’any, s’han celebrat en aquesta parroquia 49 neixaments, 14 matrimonis i haven mort 36 persones.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog